mgr inż. architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
kierunku Architektura i Urbanistyka (dyplom 2010r.).
Praktyka projektowa w biurach architektonicznych
„P.P. Bost Małgorzata Vorborodt-Strzałka” (2006-2010r.).
„Susuł & Strama Architekci s.c.” (2010-2012r.).